Om konst och kärlek
00:00 / 33:26

"Kärlek finns när inget annat finns och den blir bara tydlig när den saknas. Kärlekslödhet... eller käreksfattigdom.... det blir särskilt och utlyft ur kärlekens flöde och då blir det tydligt att det finns en brist. Ett sätt att återskapa kärlek är konst, den är nödvändig i en kultur, den är skönhet, mystik och allt annat som gör att livet blir rikt och att kärleksflödet känns kraftfullt. En kultur utan
kärleksuttryck faller sönder som fenomen och kan bara hållas ihop genom en yttre fiende och det är inte långsiktigt hållbart, men genom att konsten gestaltar allt det avvikande så blir kärlekens omvända lag, att
den ökar ju mer vi uttrycker oss, rådande."

           

Iris Johansson (utdrag ur dialog med Tobias Sjöberg)

Kommande föreläsningar: Horisonten - om rodnaden

27 Februari, 2021 
Ett samtal om inuti - om det som är inom oss

Iris Johansson - handledare, lärare och författare till bl.a böckerna En annorlunda barndom, Ett annorlunda liv och En annorlunda verklighet

6 Mars, 2021 
En föreläsning om färgen röd

Ylwa Breidenstein - verksam präst i Kristensamfundet – rörelse för religiös förnyelse

Kommande föreläsningar: Friheten och färgen svart

20 Mars 2021, Stockholm 
Ett samtal om frihet 
Bjarne Edberg - verksam präst i Kristensamfundet – rörelse för religiös förnyelse

21 Mars 2021, Järna
Ett samtal om meditation 
Anna Hallström arbetar som meditationslärare och rörelseterapeut

Kommande föreläsningar: Vit - det märkbara - om lyhördhet

17 April, 2021, Stockholm 

Ett samtal om det inre ordet 
Lukas Sålby är verksam poet och Rosenterapeut

18 April, 2021, Stockholm 

Ett samtal om intuition 
Pär Ahlbom är musiker, kompositör och pedagog

Kommande föreläsningar: Gul - om helhet

6 Juni, 2021, Järna
Ett läkarsamtal om helande
Urusla Flatters är läkare, spec. i allmän medicin vid Vidarkliniken