top of page
konstskolan.jpg

Konstskolan erbjuder fristående tematiska kurser kring konstnärlig praktik. Kurserna bygger på fenomenologiska inlevelsestudier, konstnärlig gestaltning och kontemplativt övande. Varje kurstillfälle involverar även gästande bidrag från externt inbjudna samtalare och föreläsare.
 

Skolan är ett konstnärligt initiativ, öppet för alla. Kurserna förutsätter inte förkunskaper, specifika färdigheter eller intagningsprover. Kurserna bygger helt på det fria, jämlika och ovillkorade utbytet. Verksamheten är icke vinstdrivande, alla bidrag är ideella och kurserna är gratis. 

 

Konstskolan är en geografiskt obunden verksamhet som äger rum på olika platser. Information om datum och platsanvisningar publiceras på hemsidan i relation till löpande program. Kursanmälan tas emot via hemsidan. Varmt välkommen!

bottom of page