Konstskolan bygger på fristående tematiska kurser och föreläsningar, kring fenomenologi genom konstnärlig praktik. Konstskolan är ett konstnärligt initiativ och äger rum på olika platser. Datum och platsanvisningar hittar ni under program, samt vägbeskrivning under fliken för kontakt. 
 

Inga förkunskaper, specifika färdigheter eller intagningsprover efterfrågas. Alla som vill är välkomna. Vid ev. allergier, är det också bra att veta att en liten hund även kommer att närvara vid samtliga kurstillfällen. 
 

Konstskolan bygger helt på det det fria, jämlika och ovillkorade utbytet, och har därför inget vinstdrivande intresse. Alla bidrag är ideella. Konstnärsmaterial samt fika erhålles för självkostnadspriset (100 kr per deltagare). Varmt väl mött!