Konstskolan bygger på fristående tematiska kurser och föreläsningar, kring livsåskådning, livspraxis och inlevelsestudier - utforskad genom konstnärlig gestaltning som praktik. Kurserna går från material till handling, genom ett andligt spirituellt perspektiv, i relation till en närvarande gudomlig realitet.
 

Konstskolans verksamhet är inspirerad av änglar. Formen är levande, föränderlig och i ett ständigt förnyande. Konstskolan är inte en institution utan ett initiativ av konstnären Tobias Sjöberg. Undervisningen äger rum på en glasveranda hemma hos konstnären i Järna, samt i lånad lokal i Stockholm. Se specificerade datum och platsanvisningar under program, samt vägbeskrivning under kontakt. 
 

Inga förkunskaper, specifika färdigheter eller intagningsprover efterfrågas. Dock har vi begränsat med deltagarplatser i pandemi tider, max 7 personer per kurstillfälle. För varandras skull håller vi avstånd och hygien. Vid ev. allergier, är det också bra att veta att en liten hund även kommer att närvara vid samtliga kurstillfällen. 
 

Konstskolan bygger helt på det det fria och jämlika utbytet och har därför inget vinstdrivande intresse. Alla bidrag är ideella. Därutöver ingår konstnärsmaterial samt en varm sopplunch för självkostnadspriset av 100 kr per deltagare. Varmt välkomna!